SlovenskýEnglish

Úvod

Projekt Projekt

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  16. OKT 2023
  Pondelok
 • Plasty
  06. OKT 2023
  Piatok
 • Sklo
  13. NOV 2023
  Pondelok
 • Papier
  23. OKT 2023
  Pondelok
BEŇATINA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC BEŇATINA

Obec sa nepriamo spomína 1333 pri ohraničení chotára obce Tibava. Patrila panstvu Michalovce-Tibava. Roku 1720 mala 21 poddanských domácností, 1828 36 domov a 284 obyvateľov.

V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Csuhaovcov, Ibrányiovcov, Thuránzkovcov. Obyvatelia pracovali v rozsiahlych lesoch, venovali sa poľnohospodárstvu a ovocinárstvu. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov  nezmenilo. Boli tu píly. V rokoch 1939-1944 bola obec pričlenená k Maďarsku. JRD zal. 1959. Sú tu 2 kameňolomy. Časť obyvateľstva pracuje v Košiciach, na Morave a v Čechách.