SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.benatina.sk spravuje Obec Beňatina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Beňatina

Adresa:
Obecný úrad Beňatina
Beňatina 108
072 64 Podhoroď

IČO: 00 325 023

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Región: Východoslovenský
Počet obyvateľov: 165
Rozloha: 1864 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1333

Všeobecné informácie: info@benatina.sk
Podateľňa: podatelna@benatina.sk
Starosta: Štefan Minčák, tel: 0905 633 647, e-mail: benatina@lekosonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@benatina.sk

Sekretariát: 
Tel.: 
056/ 658 25 06

E-mailsekretariat@benatina.sk

 

Kompetencie:
Obec Beňatina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Beňatina je zriadený na Miestnom úrade v: Sobrance

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk