SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • Komunál
   08. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   04. MAREC 2024 Pondelok
   |
   01. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok |
   24. JÚN 2024 Pondelok |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   19. AUGUST 2024 Pondelok |
   16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   14. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |

   Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách aani vo vreciach na to určených (s nadpisom www.fura.sk) nebude vyvezený.


   NEPATRIA SEM: Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad a triedený odpad Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom.
   Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín.
   Dispečing je k dispozícií v deň zberu od 7:00 do 15:30..

  • Plasty
   11. JANUÁR 2024 Štvrtok
   |
   12. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   12. MAREC 2024 Utorok
   |
   11. APRÍL 2024 Štvrtok
   |
   14. MÁJ 2024 Utorok |
   12. JÚN 2024 Streda |
   11. JÚL 2024 Štvrtok |
   09. AUGUST 2024 Piatok |
   10. SEPTEMBER 2024 Utorok |
   09. OKTÓBER 2024 Streda |
   08. NOVEMBER 2024 Piatok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |

   PATRIA SEM: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie.

   NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit.

   Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

  • Sklo
   15. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   14. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   16. MÁJ 2024 Štvrtok |
   15. JÚL 2024 Pondelok |
   12. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
   12. NOVEMBER 2024 Utorok |

   PATRIA SEM: prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a ďalšieho kompozitu, veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostnýchdôvodov rozbité.
   NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo.

   5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

  • Papier
   21. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   23. APRÍL 2024 Utorok |
   24. JÚN 2024 Pondelok |
   27. AUGUST 2024 Utorok |
   28. OKTÓBER 2024 Pondelok |

   PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

   NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

   10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

  • Nebezpečný odpad
   04. JÚN 2024 Utorok |
   20. NOVEMBER 2024 Streda |

   Zber sa vykonáva iba priamo od občanov, nenakladá sa zo zberných dvorov!
   PATRIA SEM: batérie a akumulátory, žiarivky, neóny, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení.
   NEPATRIA SEM: eternit, sklenená vata.

  • Zber olejov
   14. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   17. APRÍL 2024 Streda |
   13. JÚN 2024 Štvrtok |
   12. AUGUST 2024 Pondelok |
   09. OKTÓBER 2024 Streda |
   06. DECEMBER 2024 Piatok |

   PATRIA SEM: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou

  • Elektroodpad
   20. FEBRUÁR 2024 Utorok
   |
   20. AUGUST 2024 Utorok |

   Elektroodpad:

   PATRIA SEM: biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory.
   Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami.
   NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly.

   Kovové obaly:

   PATRIA SEM: zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov.
   NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými
   látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.