Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 91)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DODATOK č.5 systém združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: NATUR - PACK, a.s,
0 €
ZLP - VT - 2021-0795 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Beňatina
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
ZLP-VT-2021-0795 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Beňatina
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
3009070AXY7 Revitalizácia verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
14 972.66 €
22/42/010/117 §10 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0 €
004327/2022/LSR nájom pozemku Odb.: Beňatina
Dod.: LESY SR, štátny podnik
499.20 €
22/42/012/32 aktivačná činnosť Odb.: Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0 €
§663 Prenájom hnuteľnej veci: SO01 Zipline Odb.: Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
1 €
27/2022 Výkon štatutárneho auditu na rok 2022 Odb.: Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
77/007/22 Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
14 997.10 €
77/006/22 Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
73 260 €
102/2022 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: css-stav s. r. o.
76 129.48 €
0 Vodovod - Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
180 203.82 €
1754/2021 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
76 408.32 €
IROP-CLLD-R026-512-006-004 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
14 997.10 €
E626 08U01 VODOVOD BEŇATINA Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Environmentálny fond
171 130 €
23/2021 Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
Dodatok č,1 k ZOD č.1/2021 Beňatina - Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
200 545.99 €
624/8/2021/32 Zmena časového plánu Odb.: Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178 200 €
623/8/2021/3 „Beňatina - Beňatinské jazero“ Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178 200 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

PROJEKTY - TERRA INCOGNITA

Fotogaléria

Kalendár