Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 71)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/42/010/80 §10 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Obec Beňatina
21/42/012/32 aktivačná činnosť Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
1/2021 Beňatina - Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
200545.992 €
0000 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Beňatina Odb.: Beňatina
Dod.: Ján Chrapovič - INOSTAV
14997.1 €
0 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
185831.1 €
- Dočasné užívanie časti pozemku Odb.: Beňatina
Dod.: COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
1 €
2385/VSD/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2385/VSD/2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2385/VSD/2020 Vecné bremeno "Beňatina - rekonštrukcia NN a DP" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
200 €
Dodatok č.1 Zmena časového plánu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
Dodatok č.3 Termín realizácie stavby Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
0000 Zmluva o výpožičke + Dodatok č. 1 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 Revitalizácia verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome Odb.: Obec Beňatina
Dod.: css-stav s. r. o.
16718.78 €
558/8/2020/29 Podpora cestovného ruchu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178200 €
20/42/010/61 Dohoda §10 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
4/2020 Prenájom pozemkov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: JANEKO s.r.o
5607.09 €
20/42/012/37 aktivačná činnosť Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0 €
2020 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2928 €
23/2020 Výkon štatutárneho auditu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
77/003/20 Municipálny úver Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
25000 €
2020 03 GDPR Odb.: Obec Beňatina
Dod.: PP PROTECT s.r.o
24 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

PROJEKTY - TERRA INCOGNITA

Fotogaléria

Kalendár