Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 63)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2385/VSD/2020 Vecné bremeno "Beňatina - rekonštrukcia NN a DP" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
200 €
Dodatok č.1 Zmena časového plánu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
Dodatok č.3 Termín realizácie stavby Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
0000 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0000 Revitalizácia verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome Odb.: Obec Beňatina
Dod.: css-stav s. r. o.
16718.78 €
558/8/2020/29 Podpora cestovného ruchu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178200 €
20/42/010/61 Dohoda §10 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
20/42/012/37 aktivačná činnosť Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0 €
2020 Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2928 €
23/2020 Výkon štatutárneho auditu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
77/003/20 Municipálny úver Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
25000 €
2020 03 GDPR Odb.: Obec Beňatina
Dod.: PP PROTECT s.r.o
24 €
2/2020 Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia - 3.etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
37964.57 €
202001_47 Vypracovanie PD: Beňatinské jazero - 3.etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: BOSKOV s.r.o
2400 €
1/2020 Výmena podlahy v budove kultúrneho domu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Li Chrap s.r.o
10524.42 €
1194/2019 Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero - 3 etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
35968 €
26/2019 výkon štatutárneho auditu na rok 2019 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
5/2019 Oprava miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: JANEKO s.r.o
23080.1 €
4/2019 Dočasné užívanie pozemkov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
7994.05 €
01/2019/26 Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: LESY SR, štátny podnik
17440 €
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár