Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Detský svet Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
2887.00 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
900.00 €
účet pre "Spoločné výhody" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Bačinský v Beňatine Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
1500.00 €
Košický samosprávny kraj Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Nájomné a jeho úhrada, číslo účtu a banka sa mení Odb.: Obec Beňatina
Dod.: MERCI n.o.
0.00 €
Opravba a modernizácia strechy Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZTRANS, s.r.o
7695.04 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: MERCI n.o.
1.00 €
Dodatok č.2 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Beňatina
Dod.: NATUR - PACK, a.s,
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Zdena Minčáková rod. Homoľová
Dod.: Beňatina
131.00 €
audit Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
400.00 €
audit Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
400.00 €
Sanácia čiernej skládky v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: PŠP s.r.o
24225.00 €
Sanácia čiernej skládky v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Beňatina
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Poistenie regulácie potoka v Obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s
618.36 €
Eurofondy Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
63981.29 €
VZN Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Beňatina
0.00 €
Prístavba a nadstavba obecného úradu ku kultúrnemu domu v obci Beňatina. Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
nájom nebytových a ostatných priestorov Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Beňatina
229.05 €
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár