Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 83)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2022 Výkon štatutárneho auditu na rok 2022 Odb.: Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
77/007/22 Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
14 997.10 €
77/006/22 Zmluva o Municipálnom úvere Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
73 260 €
102/2022 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: css-stav s. r. o.
76 129.48 €
0 Vodovod - Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
180 203.82 €
1754/2021 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
76 408.32 €
IROP-CLLD-R026-512-006-004 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
14 997.10 €
E626 08U01 VODOVOD BEŇATINA Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Environmentálny fond
171 130 €
23/2021 Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480 €
Dodatok č,1 k ZOD č.1/2021 Beňatina - Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
200 545.99 €
624/8/2021/32 Zmena časového plánu Odb.: Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178 200 €
623/8/2021/3 „Beňatina - Beňatinské jazero“ Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178 200 €
21/42/010/80 §10 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Obec Beňatina
0 €
21/42/012/32 aktivačná činnosť Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0 €
1/2021 Beňatina - Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
200 545.99 €
0000 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Beňatina Odb.: Beňatina
Dod.: Ján Chrapovič - INOSTAV
14 997.10 €
0 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, vrátane zateplenia Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
185 831.10 €
- Dočasné užívanie časti pozemku Odb.: Beňatina
Dod.: COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
1 €
2385/VSD/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2385/VSD/2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2385/VSD/2020 Vecné bremeno "Beňatina - rekonštrukcia NN a DP" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
200 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

PROJEKTY - TERRA INCOGNITA

Fotogaléria

Kalendár