Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Podpora cestovného ruchu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
178200.00 €
aktivačná činnosť Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ÚPSVaR Michalovce
0.00 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2928.00 €
Výkon štatutárneho auditu na rok 2020 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480.00 €
Municipálny úver Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
25000.00 €
GDPR Odb.: Obec Beňatina
Dod.: PP PROTECT s.r.o
24.00 €
Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia - 3.etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
37964.57 €
Vypracovanie PD: Beňatinské jazero - 3.etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: BOSKOV s.r.o
2400.00 €
Výmena podlahy v budove kultúrneho domu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Li Chrap s.r.o
10524.42 €
Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero - 3 etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
35968.00 €
výkon štatutárneho auditu na rok 2019 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480.00 €
Oprava miestnych komunikácii v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: JANEKO s.r.o
23080.10 €
Dočasné užívanie pozemkov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
7994.05 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: LESY SR, štátny podnik
17440.00 €
Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Vodovod Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4396.80 €
"Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia - výstavba altánku" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: LiChrap
5344.39 €
Sanácia škôd po požiari na rodinnom dome rodiny Vladimíra Lupjana Odb.: Vladimír Lupjan
Dod.: AZ-RO spol .r.o
24206.53 €
Vodovod Beňatina 2. etapa Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZEPO, spol. s.r.o
157894.74 €
ZMLUVA O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
1026.00 €
Spolupráca pri realizácii projektu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košice Región Turizmus
4000.00 €
Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
46978.52 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: GEOSPOL EAST
1192.00 €
Projektová dokumentácia - Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: BOSKOV s.r.o
4980.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
výkon štatutárneho auditu na rok 2018 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
480.00 €
Revitalizácia prírodnej lokality Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Úrad vlády SR
48981.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v budove kultúrneho domu Odb.: Obec Beňatina
Dod.: LiChrap
6985.76 €
Škatule na kompost Odb.: Mikroregión BOROLO
Dod.: Europe Media House s.r.o.
124623.47 €
Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: REALSTEEL s.r.o
25716.97 €
Beňatinské jazero Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košice Región Turizmus
25000.00 €
Montáž a demontáž okien a dverí na Kultúrnom dome Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Marek Friga
4155.09 €
obchodné podmienky Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Výmena okien a dverí na kultúrnom dome Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
4500.00 €
Územný plán obce Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: BOSKOV s.r.o
9156.00 €
Detský svet Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
2887.00 €
Nájom pozemku Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
900.00 €
účet pre "Spoločné výhody" Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Bačinský v Beňatine Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Košický samosprávny kraj
1500.00 €
Košický samosprávny kraj Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Nájomné a jeho úhrada, číslo účtu a banka sa mení Odb.: Obec Beňatina
Dod.: MERCI n.o.
0.00 €
Opravba a modernizácia strechy Odb.: Obec Beňatina
Dod.: ZTRANS, s.r.o
7695.04 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Beňatina
Dod.: MERCI n.o.
1.00 €
Dodatok č.2 Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Beňatina
Dod.: NATUR - PACK, a.s,
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Zdena Minčáková rod. Homoľová
Dod.: Beňatina
131.00 €
audit Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
400.00 €
audit Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová, audítor
400.00 €
Sanácia čiernej skládky v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: PŠP s.r.o
24225.00 €
Sanácia čiernej skládky v obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Beňatina
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
0.00 €
Poistenie regulácie potoka v Obci Beňatina Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s
618.36 €
Eurofondy Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Prima Banka a.s
63981.29 €
VZN Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Beňatina
0.00 €
Prístavba a nadstavba obecného úradu ku kultúrnemu domu v obci Beňatina. Odb.: Obec Beňatina
Dod.: Poľnohospodárska platobná agentúra
0.00 €
nájom nebytových a ostatných priestorov Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Beňatina
229.05 €
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00    12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár